Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Mô phỏng bộ thu năng lượng mặt trời kiểu phối hợp sóng chữ V và phẳng trong thiết bị sấy cá cơm sử dụng năng lượng mặt trời

Mô phỏng bộ thu năng lượng mặt trời kiểu phối hợp sóng chữ V và phẳng trong thiết bị sấy cá cơm sử dụng năng lượng mặt trời

1. Nguyễn Xuân Trung*, Đinh Vương Hùng**, Trần Như Khuyên***, Nguyễn Thanh Hải***, Ngô Quốc Hưng*, Trần Như Khánh***, Mô phỏng bộ thu năng lượng mặt trời kiểu phối hợp sóng chữ V và phẳng trong thiết bị sấy cá cơm sử dụng năng lượng mặt trời, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 24/2015, trang 43-50.
* Cá Cược Esport BNBA thông Huế
** Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế
*** Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ cung cấp nước sinh hoạt ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ cung cấp nước sinh hoạt ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

3. Trịnh Văn Sơn*, Nguyễn Thanh Khanh**, Nguyễn Hoài Đức***. Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ cung cấp nước sinh hoạt ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, tập 101, số 2 (2015), trang 207-219.
* Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế
** Trường Trung học Giao thông vận tải Huế
*** Công an tỉnh Quảng Trị

Người nông dân Việt Nam trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Người nông dân Việt Nam trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

7. Trần Hoàng Đợi*, Nguyễn Thị Quyên**, Người nông dân Việt Nam trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh - Trường Đại học Khoa học Huế, số tháng 5-2015, trang 165.
* Trường Trung học Giao thông vận tải Huế
** Trường Đại học Phú Xuân

Nâng cao hiệu quả hoạt động thảo luận nhóm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh với phương pháp sơ đồ tư duy

Nâng cao hiệu quả hoạt động thảo luận nhóm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh với phương pháp sơ đồ tư duy

8. Trần Hoàng Đợi*, Nguyễn Thị Quyên**, Nâng cao hiệu quả hoạt động thảo luận nhóm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh với phương pháp sơ đồ tư duy, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, tháng 6/2015, trang 412-417.
* Trường Trung học Giao thông vận tải Huế
** Trường Đại học Phú Xuân

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc còn nguyên giá trị với thời đại

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc còn nguyên giá trị với thời đại

9. Nguyễn Thị Quyên*, Trần Hoàng Đợi**,Tư tưởng Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc còn nguyên giá trị với thời đại, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam - Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Tập 1, trang 365-371.
* Trường Đại học Phú Xuân
** Trường Trung học Giao thông vận tải Huế

Thực nghiệm xác định ảnh hưởng dư của ứng suất nén trước đến độ chống thấm nước và độ thấm clo của bê tông

Thực nghiệm xác định ảnh hưởng dư của ứng suất nén trước đến độ chống thấm nước và độ thấm clo của bê tông

10. Trương Nhật Tân*, Trần Thế Truyền**, Thực nghiệm xác định ảnh hưởng dư của ứng suất nén trước đến độ chống thấm nước và độ thấm clo của bê tông, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ XII, Trường Đại học Duy Tân, 6-7/7/2015, trang 1224-1231.
* Cá Cược Esport BNBA thông Huế
** Trường Đại học Giao thông vận tải