Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Nghiên cứu thực nghiệm cơ cấu kiểm soát hệ thống cung cấp nhiên liệu cho xe tập lái

Nghiên cứu thực nghiệm cơ cấu kiểm soát hệ thống cung cấp nhiên liệu cho xe tập lái

1. Lê Văn Tụy*, Nguyễn Tất Thành**, Nguyễn Tiến Lợi***, Nghiên cứu thực nghiệm cơ cấu kiểm soát hệ thống cung cấp nhiên liệu cho xe tập lái, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, tập 53, số 4, trang 56-61.
*Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng         
**Trường Trung học Giao thông vận tải Huế
***Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nông nghiệp Quảng Bình     

Nghiên cứu quá trình sấy tỏi bằng hệ thống sấy dùng năng lượng mặt trời kiểu hỗn hợp đối lưu tự nhiên

Nghiên cứu quá trình sấy tỏi bằng hệ thống sấy dùng năng lượng mặt trời kiểu hỗn hợp đối lưu tự nhiên

3. Đinh Vương Hùng*, Phan Xuân Phương*, Nguyễn Xuân Trung**, Nghiên cứu quá trình sấy tỏi bằng hệ thống sấy dùng năng lượng mặt trời kiểu hỗn hợp đối lưu tự nhiên, Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, tập 71, số 2, trang 153-163.
*Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế         
**Trường Trung học Giao thông vận tải Huế