Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Cao đẳng Giao thông Huế: Xứng tầm trường nghề đạt chuẩn chất lượng

Cá Cược Esport BNBA thông Huế luôn nỗ lực tập trung đầu tư, đổi mới các chương trình, loại hình đào tạo.

Giảng viên Nhà trường đang hướng dẫn thực hành lắp đặt mạch điện.

Năm 2022 là năm thứ hai tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cá Cược Esport BNBA thông Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025 và cũng là năm đầu tiên Nhà trường hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của bộ máy lãnh đạo Nhà trường mới, với mục tiêu xây dựng Trường trở thành một trong những cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt chất lượng.

Theo đó, để trở thành một cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn về chất lượng Nhà trường luôn chú trọng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Thường xuyên cử cán bộ, giáo viên tham gia các khóa đào tạo, tập huấn về các nội dung như: Trung cấp, cao cấp lý luận chính trị, lái phương tiện hạng nhì, vận hành máy nâng hạ, vận hành máy công trình, huấn luyện an toàn lao động, kiểm định chất lượng, ... để tạo nguồn giáo viên tham gia giảng dạy các ngành nghề đào tạo này và đảm bảo chất lượng theo đúng quy định.

Đồng thời, triển khai thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đảm bảo chất lượng đầu vào của sinh viên và tuyển đủ chỉ tiêu các hệ được giao. Định hình bộ phận chuyên trách, xây dựng phương án tuyển sinh tổng thể, tăng cường hoạt động thông tin, quảng bá để tuyển sinh các hệ, các chương trình đào tạo.

Chú trọng tuyển sinh đối với các đối tượng là sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng học lái xe ô tô và các đối tượng là học sinh khối 12 học lái xe mô tô hạng A1 với mục tiêu tuyển sinh được 50 chỉ tiêu cao đẳng, 50 chỉ tiêu trung cấp, 4.500 chỉ tiêu học lái xe ô tô các hạng, 6.000 chỉ tiêu học lái xe mô tô các hạng và các chỉ tiêu khác theo Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm 2022.

Cơ sở vật chất Nhà trường đã và đang không ngừng được đầu tư mới, hiện đại đảm bảo những yêu cầu cơ bản của việc học cả lý thuyết và thực hành (phương tiện tập lái, các xưởng thực hành cơ khí, điện, sửa chữa, thủy nghiệp, phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng, thư viện, phòng máy tính, phòng học đa phương tiện, nhà thi đấu, trung tâm sát hạch, trung tâm thí nghiệm và kiểm định xây dựng,...).

Trong thời gian qua đồng hành cùng với phát triển chất lượng đào tạo học sinh sinh viên, Nhà trường cũng tập trung vào công tác đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, quản lý nhằm nâng cao chất lượng các trình độ đào tạo sơ cấp, trung cấp, cao đẳng. Cải tiến việc lập kế hoạch đào tạo đảm bảo khoa học, hợp lý, đúng tiến độ. Đặc biệt là có biện pháp cụ thể để giám sát kế hoạch đảm bảo thực hiện đúng tiến độ đào tạo theo quy định.

Sinh viên đang thực hành, vận hành máy kiểm tra cường độ nén bê tông.

Theo Thạc sĩ Trương Diên Thọ - Hiệu trưởng Nhà trường, với mục tiêu sứ mệnh của nhà trường là ổn định công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ giảng viên, giáo viên, chuyên viên và cán bộ quản lý giáo dục chuẩn về chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ chính của Nhà trường trong thời kỳ mới.

Tăng cường công tác duy trì trật tự kỷ cương, nề nếp trong trường học, xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng đào tạo tiến tới đạt chuẩn kiểm định chất lượng trong nước, khu vực và quốc tế để khẳng định thương hiệu chất lượng của trường.

"Nghiên cứu và thực hiện đổi mới phương thức đào tạo, nội dung, chương trình, phương pháp dạy học, cách thức kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nghề nghiệp Việt Nam. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, hình thành văn hóa Nhà trường với các giá trị cốt lõi trên cơ sở phát huy tinh thần dân chủ, ý thức tự giác của mỗi cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh sinh viên (HSSV) kết hợp với việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong mọi lĩnh vực hoạt động của Nhà trường.

Phối hợp hoạt động đồng bộ, có hiệu quả cao với tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể quần chúng, đoàn kết thống nhất trong tập thể CB, GV, NV của trường để tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa Cá Cược Esport BNBA thông Huế phát triển nhanh, mạnh và bền vững, ổn định tự bảo đảm chi thường xuyên và phấn đấu tự đảm bảo chi đầu tư trong thời gian tới", Hiệu trưởng Trương Diên Thọ nhấn mạnh.

Thời gian tới, Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội, của doanh nghiệp và góp phần phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực lân cận. Kết hợp đào tạo với thực hiện nghiên cứu và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học về lĩnh vực đào tạo nghề nghiệp và công nghệ kỹ thuật cho xã hội.

                                                                                                                                                   Theo: tapchigiaothong.vn


Thông tin khác