Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Định vị thương hiệu các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

5.Nguyễn Thanh Khanh*,  Nguyễn Thị Minh Hòa**, Định vị thương hiệu các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, tập 109, số 10 (2015), trang 173-182.

* Trường Trung học Giao thông vận tải Huế

** Trường Đại học Kinh tế Huế

 

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm mục đích định vị thương hiệu các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo đánh giá của học viên. Kết quả nghiên cứu từ số liệu khảo sát 152 học viên đang học lái xe ô tô tại các cơ sở đào tạo lái xe cho thấy có 6 tiêu chí tác động đến quyết định lựa chọn cơ sở đào tạo lái xe ô tô của học viên là chi phí học, chất lượng đội ngũ giáo viên, dịch vụ đầy đủ, cơ sở vật chất, phương tiện, kế hoạch và thời gian học linh động, và thủ tục đơn giản, nhanh chóng. Ba tiêu chí học viên ưu tiên hàng đầu là chất lượng đội ngũ giáo viên, kế hoạch và thời gian học linh động, và cơ sở vật chất, phương tiện. Nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng thương hiệu Trường Trung học Giao thông vận tải Huế và Trường Cao đẳng nghề số 23 – Bộ Quốc phòng là 2 thương hiệu cạnh tranh trực tiếp, có mức độ liên tưởng, đánh giá cao của học viên về 3 tiêu chí được ưu tiên hàng đầu và vượt trội hơn các cơ sở đào tạo lái xe khác.
Từ khóa: định vị thương hiệu, cơ sở đào tạo lái xe, học viên, thương hiệu


Thông tin khác