Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Thiết bị sấy cá năng lượng mặt trời và khả năng ứng dụng tại Việt Nam

2.Nguyễn Xuân Trung*, Đinh Vương Hùng**, Thiết bị sấy cá năng lượng mặt trời và khả năng ứng dụng tại Việt Nam, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Trà Vinh, số 18, trang 16-22.

* Trường Trung học Giao thông vận tải Huế
** Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế

 

Tóm tắt
Sấy năng lượng mặt trời là giải pháp hấp dẫn và hiệu quả để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sấy và góp phần bảo vệ môi trường. Bài báo này trình bày thực trạng chế biến cá khô tại Việt Nam và khuyến nghị sử dụng thiết bị sấy năng lượng mặt trời với các thiết kế khác nhau, gồm cả đối lưu tự nhiên, đối lưu cưỡng bức và sấy lai. Trong đó, thiết bị có cấu tạo đơn giản, rẻ tiền thì hiệu suất và năng suất thấp; ngược lại, thiết bị có hiệu suất và năng suất cao thì tuổi thọ cao và đắt tiền. Thiết bị sấy kiểu lều và kiểu tủ thích hợp với quy mô gia đình. Thiết bị sấy đối lưu cưỡng bức kiểu nhà kính, kiểu đường hầm và sấy lai kiểu buồng có thể phù hợp với quy mô thương mại nhỏ. Thiết bị sấy lai đối lưu cưỡng bức kiểu buồng có thể phát triển ở quy mô lớn.

Từ khóa: Sấy cá, năng lượng mặt trời, đối lưu tự nhiên, đối lưu cưỡng bức.


Thông tin khác