Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Nâng cao hiệu quả hoạt động thảo luận nhóm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh với phương pháp sơ đồ tư duy

8. Trần Hoàng Đợi*, Nguyễn Thị Quyên**, Nâng cao hiệu quả hoạt động thảo luận nhóm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh với phương pháp sơ đồ tư duy, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, tháng 6/2015, trang 412-417.

* Trường Trung học Giao thông vận tải Huế
** Trường Đại học Phú Xuân

 

Tóm tắt
Nâng cao hiệu quả của hoạt động thảo luận nhóm là một phần tất yếu của nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục Đại học ở nước ta hiện nay. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi tập trung kiến giải việc tiến hành hoạt động thảo luận nhóm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh với phương pháp Sơ đồ tư duy, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập các môn Lý luận chính trị.


Thông tin khác