Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Kinh doanh vận tải đường bộ

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Chuyên ngành: Kinh doanh vận tải đường bộ

 (Haulage Business)

TT

Tên học phần

Tổng số tiết
/đvht

Phân bổ thời lượng dạy học (đvht)

HKI

HKII

HKIII

HKIV

I

Các học phần chung

435/22

315

120

 

 

Học phần bắt buộc

405/20

285

120

 

 

1

Chính trị

90/5

90

 

 

 

2

Tiếng Anh

90/5

90

 

 

 

3

Tin học

60/3

 

60

 

 

4

Giáo dục pháp luật

30/2

30

 

 

 

5

Giáo dục thể chất

60/2

 

60

 

 

6

Giáo dục quốc phòng

75/3

75

 

 

 

 

Học phần tự chọn (chọn 1 trong 3 học phần)

30/2

30

 

 

 

1

Kỹ năng giao tiếp

30/2

30

 

 

 

2

Khởi tạo doanh nghiệp

30/2

30

 

 

 

3

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

30/2

30

 

 

 

II

Các học phần cơ sở

450/27

150

255

45

 

1

Kinh tế chính trị

45/3

45

 

 

 

2

Luật doanh nghiệp

45/3

 

 

45

 

3

Quản trị học

60/4

 

60

 

 

4

Kinh tế vi mô

45/3

45

 

 

 

5

Marketing vận tải

45/3

 

45

 

 

6

Nghiệp vụ vận tải

60/3

 

60

 

 

7

Soạn thảo văn bản

45/2

 

45

 

 

8

Nguyên lý kế toán

60/3

60

 

 

 

9

Địa lý kinh tế

45/3

 

45

 

 

III

Các học phần chuyên môn

555/29

 

60

255

240

1

Khai thác phương tiện vận tải

75/4

 

 

75

 

2

Tổ chức QL DNVT

90/5

 

 

90

 

3

Kinh tế vận tải 

90/5

 

 

90

 

4

Phân tích HĐKD

60/3

 

 

 

60

5

Thống kê vận tải

60/3

 

60

 

 

6

Kế toán DNVT

90/4

 

 

 

90

7

Tổ chức vận tải hàng hóa

90/5

 

 

 

90

IV

Thực tập Thực tập cơ bản

450/10

 

 

450

 

V

Thực tập tốt nghiệp

540/12

 

 

 

540

Tổng cộng (đvht)

2430/100

465

435

750

780


Thông tin khác