Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Mô phỏng bộ thu năng lượng mặt trời kiểu phối hợp sóng chữ V và phẳng trong thiết bị sấy cá cơm sử dụng năng lượng mặt trời

 1. Nguyễn Xuân Trung*, Đinh Vương Hùng**, Trần Như Khuyên***, Nguyễn Thanh Hải***, Ngô Quốc Hưng*, Trần Như Khánh***, Mô phỏng bộ thu năng lượng mặt trời kiểu phối hợp sóng chữ V và phẳng trong thiết bị sấy cá cơm sử dụng năng lượng mặt trời, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 24/2015, trang 43-50.
* Cá Cược Esport BNBA thông Huế
** Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế

***Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Tóm tắt
Bài báo này trình bày kết quả mô phỏng và thực nghiệm bộ thu năng lượng mặt trời kiểu phối hợp sóng chữ V và phẳng trong thiết bị sấy cá cơm sử dụng năng lượng mặt trời. Trong bộ thu, dòng không khí đi theo hình chữ U qua các phần thu có tấm thu nhiệt phẳng và tấm thu nhiệt sóng chữ V. Phần thu phẳng vừa đóng vai trò thu nhiệt vừa là kênh dẫn để đổi chiều dòng khí. Ở phần thu sóng chữ V, dòng khí tiếp xúc song song cả mặt trên và mặt dưới tấm thu để tăng khả năng nhận nhiệt. Việc mô phỏng được thực hiện bằng toán học và phần mềm Matlab. Kết quả mô phỏng được so sánh với kết quả thí nghiệm trong một ngày đầu mùa hè. Nhiệt độ dòng không khí ra khỏi bộ thu theo mô phỏng đạt cao nhất là 328,9 K, thực tế đạt 327,5 K so với nhiệt độ môi trường là 307,2 K, hiệu suất mô phỏng của bộ thu đạt cao nhất là 54,4 % so với hiệu suất thực tế cao nhất đạt 50,8 %.

Từ khóa:Mô phỏng, bộ thu năng lượng mặt trời, phối hợp, sóng chữ V, sấy.


Thông tin khác