Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Người nông dân Việt Nam trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

7. Trần Hoàng Đợi*, Nguyễn Thị Quyên**, Người nông dân Việt Nam trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh - Trường Đại học Khoa học Huế, số tháng 5-2015, trang 165.


* Trường Trung học Giao thông vận tải Huế
** Trường Đại học Phú Xuân

 

Bản Di chúc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh có muôn vàn những giá trị quý báu cần tiếp nối, nâng tầm, và chính nó cũng chứa đựng muôn vàn tình thương yêu Người dành cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng”. Trong tình yêu thương mênh mông đó vẫn thể hiện rõ những tình cảm, trăn trở của Người đối với nông dân Việt Nam. Tình cảm của Người đối với giai cấp nông dân Việt Nam sẽ mang lại cho chúng ta những định hướng cơ bản để giải quyết mối quan hệ giữa nông nghiệp – nông dân – nông thôn hiện nay ở nước ta.


Thông tin khác