Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Phát triển thương hiệu ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Phát triển thương hiệu ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

2. Nguyễn Thanh Khanh*, Nguyễn Minh Đức**, Phát triển thương hiệu ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Trà Vinh, số 15, tháng 9/2014, trang 33-39
* Trường Trung học Giao thông vận tải Huế
** Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Huế