Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Dạy học tiếp cận tích hợp trong đào tạo lái xe ô tô, Tạp chí Dạy và Học ngày nay

5. Nguyễn Xuân Trung*, Nguyễn Đăng Thông*, Dạy học tiếp cận tích hợp trong đào tạo lái xe ô tô, Tạp chí Dạy và Học ngày nay, số tháng 11-2014, trang 59.


* Trường Trung học Giao thông vận tải Huế

 

 

Ngày nay, sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đặt ra những yêu cầu mới đối với người lao động và do đó cũng đặt ra những yêu cầu mới cho sự phát triển nguồn nhân lực. Cần đào tạo được đội ngũ nhân lực có khả năng đáp ứng được đòi hỏi mới của xã hội, của thị trường lao động, đặc biệt là kỹ năng nghề nghiệp, tính tự lực và trách nhiệm. Do vậy, cần phải đổi mới quan điểm, phương pháp dạy học để nâng cao hiệu quả so với dạy học truyền thống. Dạy học tích hợp là một lựa chọn phù hợp và tất yếu.


Thông tin khác