Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Đổi mới phương pháp dạy học môn Luật Giao thông đường bộ trong đào tạo lái xe

3. Nguyễn Xuân Trung*, Đổi mới phương pháp dạy học môn Luật Giao thông đường bộ trong đào tạo lái xe, Tạp chí Giao thông vận tải, số đặc biệt Kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống ngành Giao thông vận tải 28/8/1945-28/8/2014, trang 60-62, 23.


* Trường Trung học Giao thông vận tải Huế

 

Tóm tắt

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trên 80% tai nạn nghiêm trọng là do lỗi người điều khiển phương tiện. Trong khi đó, Luật Giao thông đường bộ là môn học quan trọng góp phần hình thành kiến thức và ý thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật giao thông đường bộ trong chương trình đào tạo lái xe. Vì vậy, có thể nói, nâng cao hiệu quả dạy học môn Luật Giao thông đường bộ là một giải pháp góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. Từ thực trạng dạy học môn Luật Giao thông đường bộ, giải pháp cần thực hiện là đổi mới phương pháp dạy học theo quan điểm tích cực từ mục tiêu, hình thức tổ chức đến phương pháp và ứng dụng công nghệ thông tin.

Từ khóa: Đổi mới, phương pháp dạy học, Luật Giao thông đường bộ, đào tạo lái xe.

Xem toàn văn: //www.tapchigiaothong.vn/tap-chi-giao-thong-thang-8-2014-i27.html


Thông tin khác