Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Nghiên cứu, chế tạo bê tông cường độ cao M60 sử dụng vật liệu địa phương

1. Lê Thanh Phong*, Nguyễn Văn Ngôn*, Nghiên cứu, chế tạo bê tông cường độ cao M60 sử dụng vật liệu địa phương, Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, tập 97, số 9 (2014), trang 153 -163.


* Trường Trung học Giao thông vận tải Huế

 

Tóm tắt

Bê tông cường độ cao (HSC) là một loại vật liệu mới. Ngoài các thành phần vật liệu như bê tông truyền thống, còn có vật liệu khoáng siêu mịn và phụ gia siêu dẻo. Chúng có tác dụng làm giảm độ rỗng hỗn hợp và giúp quá trình thủy hóa của xi măng diễn ra tốt hơn, tính công tác của bê tông cao hơn. Nhờ đó có thể tạo ra loại bê tông có cường độ chịu nén (R28) lên đến 60 MPa– 100 MPa, trong khi công nghệ sản xuất bê tông trong nước hiện chỉ đạt đến khoảng 50 MPa (phổ biến là loại 40 MPa hoặc thấp hơn). HSC giúp tăng độ bền khai thác của công trình lên đến 100 năm.Trong bài báo này, các tác giả muốn trình bày kết quả nghiên cứu và chế tạo HSC M60 trên cơ sở sử dụng vật liệu địa phương kết hợp phụ gia khoáng Silica-fume và phụ gia siêu dẻo Viscorete 3000-20. Từ đó, đưa ra cấp phối tối ưu cho HSC có R28 = 60 MPa, làm cơ sở để ứng dụng vào thực tế các công trình xây dựng. Toàn bộ các thí nghiệm này đã được thực hiện tại Phòng Thí nghiệm kiểm định Vật liệu xây dựng (LAS-XD 1216) của Trường Trung học Giao thông vận tải Huế.


Thông tin khác