Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Phát triển thương hiệu ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

2.Nguyễn Thanh Khanh*, Nguyễn Minh Đức**, Phát triển thương hiệu ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Trà Vinh, số 15, tháng 9/2014, trang 33-39

* Trường Trung học Giao thông vận tải Huế
** Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Huế

 

Tóm tắt

Nghiên cứu này giới thiệu sáu yếu tố chính tác động đến việc quyết định lựa chọn ngân hàng để giao dịch của khách hàng và từ bản đồ định vị, nhận thấy rằng thương hiệu Vietcombank trên thị trường Thừa Thiên Huế đang có sự liên tưởng mạnh của khách hàng với ba thuộc tính: lãi suất hấp dẫn, phí giao dịch thấp và thủ tục đơn giản nhưng chưa đạt đến giá trị tích cực kỳ vọng. Để thương hiệu Vietcombank đạt đến vị trí của một thương hiệu mạnh so với các ngân hàng khác, thì phải hướng tới miền giao nhau giữa 3 miền là: lãi suất hấp dẫn, thủ tục đơn giản, phong cách phục vụ tốt. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp xây dựng chiến lược thương hiệu phù hợp nhằm khẳng định và phát triển thương hiệu Vietcombank trên thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế.

Từ khóa: thương hiệu, ngân hàng, khách hàng Vietcombank Huế.


Thông tin khác