Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Nghiên cứu thực nghiệm ứng dụng công nghệ HCCI trên động cơ công suất nhỏ

7. Dương Việt Dũng*, Nguyễn Quang Trung*, Ngô Sĩ Các**Nghiên cứu thực nghiệm ứng dụng công nghệ HCCI trên động cơ công suất nhỏ. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc năm 2014.


* Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
** Trường Trung học Giao thông vận tải Huế

 

Tóm tắt
Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm ứng dụng công nghệ HCCI trên động cơ đốt trong truyền thống công suất nhỏ. Phương án thay đổi tỷ số nén cải tiến hệ thống cung cấp nhiên liệu, hệ thống hồi lưu khí thải được áp dụng đối với động cơ thực nghiệm. Kết quả thực nghiệm ghi nhận các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của động cơ động cơ làm việc theo nguyên lý HCCI được cải thiện hơn so với động cơ đốt trong truyền thống.
Từ khóa: LPG, HCCI, động cơ công suất nhỏ


Thông tin khác