Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Ứng dụng phần mềm Mathcad trong tính toán kết cấu xây dựng

5. Lê Thanh Phong*, Nguyễn Văn Ngôn*, Ứng dụng phần mềm Mathcad trong tính toán kết cấu xây dựng, Chuyên san Kỹ thuật và Công nghệ, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2 (126).


* Cá Cược Esport BNBA thông Huế

 

 

Tóm tắt
Tính toán kết cấu xây dựng thường gắn liền với những công thức phức tạp với nhiều loại đơn vị được sử dụng trong tính toán. Để thực hiện công việc này, phương pháp chủ yếu là xây dựng các bảng tính trên phần mềm Excel, công cụ này có nhược điểm là công thức tính trong các ô không được hiển thị một cách tường minh. Ngoài ra, người dùng phải tự quy đổi đơn vị của các đại lượng trong công thức cho phù hợp, điều này làm mất độ linh hoạt của bảng tính. Hơn nữa, để kiểm tra tính đúng đắn của các bảng tính này sẽ mất rất nhiều thời gian và dễ xảy ra sai sót. Bài báo trình bày một phương pháp tính toán kết cấu xây dựng sử dụng phần mềm Mathcad, người dùng chỉ cần nhập công thức, kết quả sẽ được tự động tính toán và tự quy đổi đơn vị, giao diện các bảng tính được lập bằng Mathcad hoàn toàn giống với một bảng tính tay, dễ dàng trong việc kiểm soát kết quả tính. Ngoài ra với sự hỗ trợ của các cộng cụ toán học được tích hợp sẵn, Mathcad có thể giải quyết các bài toán một cách nhanh chóng, chính xác. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để phát triển ứng dụng phần mềm Mathcad trong tính toán kỹ thuật.


Thông tin khác