Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Rào cản trong ý định sử dụng thiết bị giám sát hành trình vào quản lý hoạt động vận tải tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

7. Hoàng Hùng*, Nguyễn Đăng Hào**, Rào cản trong ý định sử dụng thiết bị giám sát hành trình vào quản lý hoạt động vận tải tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học xã hội Miền Trung, 4 (48), tr. 11-21.

* Cá Cược Esport BNBA thông Huế

** Trường Đại học Kinh tế Huế

 

Tóm tắt
Kết quả nghiên cứu cho thấy, sau khi các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế sử dụng thiết bị Giám sát hành trình vào quản lý hoạt động vận tải đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thay đổi tư duy, nâng cao năng lực quản lý, giám sát các hoạt động vận tải, tạo tính răng đe cao, điều chỉnh các hành vi của lái xe về việc chấp hành pháp luật, đặc biệt là Luật Giao thông đường bộ và nội quy, quy chế của đơn vị. Quá trình sử dụng thiết bị giám sát hành trình bước đầu đã mang lại hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số rào cản nhất định về sự khác biệt quan điểm giữa cán bộ quản lý và nhân viên lái xe; giữa nhân viên lái xe với các cơ quan quản lý vận tải; giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý vận tải... Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả, sự kỳ vọng đối với GIam sát hành trình (GSHT) có thể mang lại. Vì thế, nghiên cứu này sẽ đề cập một số rào cản là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến hiệu quả của ý định sử dụng thiết bị giám sát hành trình tại các doanh nghiệp vận tải, nhằm quản lý tốt hoạt động vận tải tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Từ khóa: Giám sát hành trình, quản lý, hoạt động vận tải.


Thông tin khác