Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Thiết kế dạy học tích hợp bằng ma trận quy chiếu mục tiêu trong giáo dục nghề nghiệp

9. Nguyễn Xuân Trung*, Thiết kế dạy học tích hợp bằng ma trận quy chiếu mục tiêu trong giáo dục nghề nghiệp, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 10 (119), tr. 38-42.


* Cá Cược Esport BNBA thông Huế

 

Tóm tắt
Dạy học tích hợp đã và đang là xu hướng tất yếu hiện nay, tuy nhiên, với giáo dục nghề nghiệp vẫn còn khá nhiều bất cập, đặc biệt là về thiết kế dạy học. Bài báo này đề xuất thiết kế dạy học tích hợp bằng một bảng hai chiều gọi là ma trận quy chiếu mục tiêu. Trong đó, tiến trình dạy học được trình bày theo cả hai chiều, ngang và dọc, toàn bộ các thành tố đều được quy chiếu với mục tiêu bài học để đảm bảo sự logic và thống nhất, đảm bảo định hướng đầu ra là hình thành năng lực thực hiện cho người học. Theo chiều dọc, ma trận mô tả sự hình thành năng lực theo trình tự các “tiểu kỹ năng”, còn chiều ngang mô tả sự hình thành năng lực theo trình tự kiến thức – kỹ năng – thái độ. Đây cũng chính là trình tự đáp ứng, phát triển và quy chiếu mục tiêu.

Từ khóa: dạy học tích hợp; mục tiêu bài học; thiết kế dạy học; ma trận; quy chiếu.


Thông tin khác