Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Đào tạo và sát hạch lái xe ô tô dân sự, công an và quân đội: cần sự thống nhất

 

4. Nguyễn Xuân Trung*, Đào tạo và sát hạch lái xe ô tô dân sự, công an và quân đội: cần sự thống nhất, Tạp chí Khoa học Dạy nghề, 46, tr. 18-23.


* Cá Cược Esport BNBA thông Huế

 

Tóm tắt
Hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe ô tô của dân sự, công an và quân đội đang có nhiều khác biệt. Cụ thể là khác biệt về mục tiêu đào tạo, tên gọi và số lượng môn học, chênh lệch khá lớn về tổng số giờ học, số giờ học các môn và số km thực hành lái xe. Nội dung sát hạch lý thuyết, chủ yếu là về pháp luật giao thông đường bộ và kỹ thuật lái xe, cũng có sự khác biệt đáng kể. Do đó, cần phải có sự bổ sung, điều chỉnh và thống nhất. Cần tập trung vào các nội dung hình thành năng lực nghề nghiệp lái xe ô tô làm cơ sở chung, phần đặc thù ngành cần tách biệt rõ ràng. Giấy phép lái xe dân sự là phổ biến nhất nên có thể lấy làm cơ sở chung cho ba ngành.

Từ khóa: Đào tạo, sát hạch, lái xe ô tô, dân sự, công an, quân đội.


Thông tin khác