Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Thực trạng thiết kế bài giảng tích hợp của giáo viên dạy nghề tỉnh Thừa Thiên Huế

 12. Nguyễn Xuân Trung*Thực trạng thiết kế bài giảng tích hợp của giáo viên dạy nghề tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, 8 (105), tr. 39-42.


* Cá Cược Esport BNBA thông Huế

 

Tóm tắt

Dạy học là một hoạt động phức tạp, cần có sự chuẩn bị kỹ càng. Giáo viên phải thiết kế bài giảng, lập kế hoạch cho từng hoạt động của giờ học và mô tả cụ thể trong giáo án. Giáo án là văn bản thể hiện năng lực sư phạm và chuyên môn của giáo viên. Dạy học tích hợp có định hướng năng lực, nên giáo án càng đòi hỏi chuẩn bị công phu, kỹ càng hơn. Tuy vậy, còn có một số vấn đề trong thiết kế bài giảng tích hợp của giáo viên dạy nghề, qua nghiên cứu 19 giáo án tích hợp tham dự Hội giảng Giáo viên dạy nghề tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015. Bao gồm bất cập về cấu trúc, cách trình bày và thể thức văn bản; phân phối thời gian giờ học; xác định mục tiêu bài học; đồ dùng và trang thiết bị dạy học; thực hiện bài học. Rõ ràng, những bất cập này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng đào tạo.

Từ khóa: Thiết kế bài giảng; giáo án; tích hợp; hội giảng; dạy nghề.


Thông tin khác