Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Nghiên cứu chế tạo bê tông tự đầm cho các công trình xây dựng tại Thừa Thiên Huế

3. Lê Thanh Phong*, Trương Nhật Tân*, Nghiên cứu chế tạo bê tông tự đầm cho các công trình xây dựng tại Thừa Thiên Huế, Tạp chí Cầu đường Việt Nam, số 4 - 2016, trang 26-31.

 

* Cá Cược Esport BNBA thông Huế

 

Tóm tắt

Bê tông tự đầm là hỗn hợp bê tông mới trộn xong có khả năng tự điền đầy các khuôn đổ hoặc cốp pha kể cả những kết cấu dày đặc cốt thép mà vẫn đảm bảo tính đồng nhất và không cần bất kỳ một tác động cơ học nào từ bên ngoài. Ở Việt Nam, các công trình thi công bằng bê tông tự đầm (SCC) mới mang tính thử nghiệm, chưa có cấp phối, quy trình chuẩn do Nhà nước công bố và chưa áp dụng được một cách rộng rãi tại các địa phương. Bài báo trình bày những phương pháp thí nghiệm xác định thành phần và tính chất của SCC trên cơ sở sử dụng vật liệu tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.


Thông tin khác