Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Nghiên cứu thực nghiệm cơ cấu kiểm soát hệ thống cung cấp nhiên liệu cho xe tập lái

1. Lê Văn Tụy*, Nguyễn Tất Thành**, Nguyễn Tiến Lợi***, Nghiên cứu thực nghiệm cơ cấu kiểm soát hệ thống cung cấp nhiên liệu cho xe tập lái, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, tập 53, số 4, trang 56-61.

*Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng         
**Trường Trung học Giao thông vận tải Huế
***Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nông nghiệp Quảng Bình      

TÓM TẮT
Bằng cách thiết kế thêm cơ cấu điều khiển cắt nhiên liệu khi phanh khẩn cấp cho ô-tô tập lái từ phía giáo viên dạy lái, quá trình phanh không những hiệu quả và an toàn hơn mà còn cho phép giảm tiêu hao nhiên liệu, giảm hao mòn cho ly hợp xe tập lái. Tuy nhiên để có thể tổng quát hóa việc áp dụng, thì cơ cấu kiểm soát nhiên liệu khi phanh của ô-tô tập lái cần được đánh giá bằng thực nghiệm. Bài báo này so sánh tiêu hao nhiên liệu và hao mòn ly hợp của xe tập lái khi phanh khẩn cấp từ giáo viên dạy lái. Kết quả thử nghiệm theo chu trình lái ECE1504 trên băng thử ô-tô CD-48” cho thấy việc thiết kế thêm cơ cấu điều khiển này đã làm giảm tiêu hao nhiên liệu từ 14% đến 17%; trong khi hiệu quả về hao mòn ly hợp của xe tập lái có thể giảm khoảng 80%
Từ khóa: Hệ thống kiểm soát nhiên liệu; xe tập lái; phanh khẩn cấp; tiêu hao hiên liệu; hao mòn ly hợp; chu trình lái; băng thử ô-tô CD-48”.


Thông tin khác