Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Nghiên cứu quá trình sấy tỏi bằng hệ thống sấy dùng năng lượng mặt trời kiểu hỗn hợp đối lưu tự nhiên

3. Đinh Vương Hùng*, Phan Xuân Phương*Nguyễn Xuân Trung**Nghiên cứu quá trình sấy tỏi bằng hệ thống sấy dùng năng lượng mặt trời kiểu hỗn hợp đối lưu tự nhiên, Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, tập 71, số 2, trang 153-163.

*Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế         
**Trường Trung học Giao thông vận tải Huế       

TÓM TẮT
Bài báo này trình bày việc thiết kế, xây dựng và khảo nghiệm hệ thống sấy tỏi dùng năng lượng mặt trời kiểu hỗn hợp đối lưu tự nhiên. Không khí đi qua bộ thu nhiệt (collector) được nung nóng rồi đi qua giá sấy có các khay sấy được xếp tầng trong buồng sấy. Đồng thời, buồng sấy hấp thụ trực tiếp năng lượng mặt trời qua mái kính trong suốt. Không khí đối lưu tự nhiên qua hệ thống sấy nhờ sự chênh lệch nhiệt độ, cách bố trí luồng khí và hai quạt cầu trên mái buồng sấy. Trong ngày nắng, kết quả thí nghiệm cho thấy nhiệt độ không khí ra khỏi bộ thu nhiệt và trong buồng sấy cao hơn so với nhiệt độ môi trường từ 10-20 oC. Sự gia tăng nhiệt độ trong buồng sấy đạt đến 50-55 oC trong khoảng ba giờ từ giữa trưa. Với 240 kg tỏi, lượng hơi ẩm trung bình mất đi là 1,42 kg/giờ tương ứng với tốc độ sấy 0,31 %/giờ. Tỏi sau sấy đạt độ ẩm trung bình phần thân củ là 55 %, phần vỏ lụa là 8 %, phù hợp với yêu cầu bảo quản lâu dài. 
Từ khóa: kiểu hỗn hợp, năng lượng mặt trời, sấy tỏi, quạt cầu, nhiệt độ, độ ẩm. 

Xem toàn văn: 


Thông tin khác