Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Thiết kế, chế tạo thử nghiệm thuyền cánh ngầm chạy bằng sức người tại Việt Nam

2. Đặng Đức Cường*Đặng Văn Phước**Thiết kế, chế tạo thử nghiệm thuyền cánh ngầm chạy bằng sức người tại Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Công nghệ thủy sản, Trường Đại học Nha Trang, số 2/2012, trang 151-155.

 
* Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn
** Trường Trung học Giao thông vận tải Huế 

TÓM TẮT
Thuyền cánh ngầm chạy bằng sức người là phương tiện được đánh giá rất thích hợp cho các hoạt động du lịch, thể thao cá nhân với vùng sông nước của nước ta nhưng hầu như vẫn chưa được các tổ chức, cá nhân nghiên cứu thiết kế, chế tạo hoặc nhập khẩu. Nhằm mục đích bước đầu xây dựng lý thuyết thiết kế, quy trình chế tạo thuyền cánh ngầm. Chế tạo và thử nghiệm sản phẩm để kiểm nghiệm lý thuyết thiết kế, chúng tôi đã thực hiện đề tài cao học “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm thuyền cánh ngầm chạy bằng sức người - Human powered hydrofoil”. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm thuyền cánh ngầm chạy bằng sức người phù hợp với điều kiện và con người Việt Nam.
Từ khóa: thuyền cánh ngầm, sức người, thiết kế, chế tạo.


Thông tin khác