Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Đào tạo lái xe ô tô - Cần đổi mới phương pháp Dạy học theo hướng tích hợp

6. Nguyễn Đăng Thông*Đào tạo lái xe ô tô - Cần đổi mới phương pháp Dạy học theo hướng tích hợp, Tạp chí Giao thông vận tải, 11/2012, trang 57-58.

*Trường Trung học Giao thông vận tải Huế

 

Ngày nay, sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đặt ra những yêu cầu mới đối với người lao động và do đó cũng đặt ra những yêu cầu mới cho sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực. Cần đạo tạo đội ngũ nhân lực có khả năng đáp ứng được đòi hỏi mới của xã hội, của thị trường lao động, đặc biệt là năng lực thực hiện, tính sáng tạo, tính tự lực và trách nhiệm. Đổi mới phương pháp dạy học là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu mới trong sự phát triển nguồn nhân lực. Bài báo đề cập đến việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích hợp trong đào tạo lái xe ô tô nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông.


Thông tin khác