Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Kết cấu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực mặt cắt chữ U và khả năng ứng dụng cho các cầu trên đường bộ tại Việt Nam

1. Nguyễn Văn Ngôn*, Kết cấu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực mặt cắt chữ U và khả năng ứng dụng cho các cầu trên đường bộ tại Việt Nam, Chuyên san Kỹ thuật và Công nghệ, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 122 (8A), tr. 81-89.


* Cá Cược Esport BNBA thông Huế

 

 

Tóm tắt
Kết cấu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực mặt cắt chữ U (dầm U) với khả năng vượt nhịp lớn, ổn định hơn trong quá trình thi công, khai thác và giá thành rẻ hơn các loại dầm bê tông cốt thép đang được áp dụng phổ biến ở nước ta như dầm mặt cắt tiết diện kiểu chữ T, I, Super-T. Bài báo trình bày kết quả phân tích, so sánh giữa kết cấu dầm U với các loại dầm I, T, SuperT về một số chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, nghiên cứu khả năng chịu lực của dầm U với nhiều trường hợp khác nhau và công nghệ thi công dầm U. Từ đó mở ra thêm một hướng mới khi lựa chọn phương án kết cấu nhịp trong công tác thiết kế các công trình cầu trên đường ô tô ở nước ta.

Từ khóa: Cầu dầm U, dầm U, dầm U đúc sẵn, kết cấu nhịp


Thông tin khác