Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Giải pháp nâng cao kỹ năng giao tiếp của giáo viên dạy lái xe ô tô

11. Nguyễn Xuân Trung*Giải pháp nâng cao kỹ năng giao tiếp của giáo viên dạy lái xe ô tô, Tạp chí Khoa học dạy nghề, 35, tr. 24-28.


* Cá Cược Esport BNBA thông Huế

 

Tóm tắt

Đánh giá thực trạng kỹ năng giao tiếp của giáo viên dạy lái xe ô tô là rất cần thiết để đề xuất giải pháp nâng cao năng lực giảng dạy nói chung và giao tiếp nói riêng. Nghiên cứu tại 37 cơ sở đào tạo lái xe của 13 tỉnh, thành miền Trung trong năm 2015 cho thấy giáo viên dạy lái xe ô tô có kỹ năng giao tiếp ở mức trung bình, trong đó nổi trội là quan tâm, tôn trọng người học. Không có sự tương quan giữa trình độ học vấn và độ tuổi với kỹ năng giao tiếp. Có sự tương quan thấp giữa thâm niên giảng dạy với 3/10 nhóm kỹ năng giao tiếp nhưng là tương quan nghịch. Do vậy, giải pháp cần thực hiện là đào tạo bài bản về kỹ năng giao tiếp và xây dựng môi trường làm việc thuận lợi để tạo động lực rèn luyện, phát huy kết quả đào tạo. Việc nâng cao kỹ năng giao tiếp cũng đi liền với đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực và kiểm định chất lượng trung tâm dạy nghề.  

Từ khóa: Giáo viên, kỹ năng giao tiếp, lái xe, tương quan, giải pháp.


Thông tin khác