Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Đề tài khoa học cấp trường năm 2015

Mã số: KHCN-01-2015
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Thanh Phong
Thành viên: ThS. Trương Nhật Tân
Xếp loại: B

 

2. Nghiên cứu lựa chọn bộ công cụ hỗ trợ giảng dạy các môn học kỹ thuật xây dựng

Mã số: KHCN-02-2015
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Văn Ngôn
Thành viên: ThS. Lê Thanh Phong
Xếp loại: A


Thông tin khác