Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Đề tài khoa học cấp trường năm 2013

Mã số: KHCN-01-2012
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Đăng Thông
Thành viên: ThS. Nguyễn Xuân Trung
Xếp loại: A


Công nhận kết quả: Quyết định số 418/QĐ-THGTVT ngày 31 tháng 07 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Trung học Giao thông vận tải Huế.


Thông tin khác