Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Đề tài năm 2012

Mã số:
Chủ nhiệm đề tài:
Thành viên:
Xếp loại:

KHCN-02-2012
ThS. Nguyễn Văn Ngôn
ThS. Lê Thanh Phong
A

Công nhận kết quả: Quyết định số 37/QĐ-THGTVT ngày 23 tháng 01 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Trung học Giao thông vận tải Huế.


Thông tin khác