Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Đề tài khoa học cấp trường năm 2020

Mã số: KHCN-01-2020
Chủ nhiệm đề tài:  ThS. Hoàng Hùng
Thành viên: ThS. Nguyễn Đăng Thông
Xếp loại: B


Thông tin khác