Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Đề tài khoa học cấp trường năm 2021

Mã số: KHCN-01-2021
Chủ nhiệm đề tài:  ThS. Nguyễn Xuân Trung
Thành viên: ThS. Dương Văn Lập
Xếp loại: B


Thông tin khác