Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Sử dụng hiệu quả trình chiếu Powerpoint với phương tiện dạy học khác

 

1. Nguyễn Xuân Trung*, Sử dụng hiệu quả trình chiếu Powerpoint với phương tiện dạy học khác, Tạp chí Thiết bị giáo dục, 137, tr. 64-67.

* Cá Cược Esport BNBA thông Huế

 

 

Tóm tắt
Đã và đang có những bất cập với trình chiếu Powerpoint trong dạy học. Vì vậy, trước hết cần xác định rõ vai trò của nó trong tiến trình bài giảng và sau đó là những cách thức để sử dụng hiệu quả. Bài trình chiếu Powerpoint, được giáo viên thiết kế và điều khiển theo ý đồ sư phạm, có vai trò là một loại phương tiện dạy học. Chủ yếu là phương tiện nghe nhìn. Với khả năng khả năng thể hiện màu sắc, văn bản, hiệu ứng, hình ảnh, phim hấp dẫn và sinh động, có thể nói rằng trình chiếu Powerpoint đã làm thay đổi mạnh mẽ tiến trình dạy học so với bảng – phấn truyền thống. Tuy nhiên, hiệu quả này chỉ có thể có được khi trình chiếu Powerpoint được thiết kế, trình bày phù hợp trong mối quan hệ với các phương tiện dạy học khác.

Từ khóa: Phương tiện, Powerpoint, dạy học, trình chiếu.


Thông tin khác