Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Nghiên cứu thành phần, tính công tác và độ bền sunphat của bê tông có cấp độ bền B40 sử dụng xỉ hạt lò cao nghiền mịn

 3. Nguyễn Văn Công*, Nguyễn Văn Ngôn**, Nghiên cứu thành phần, tính công tác và độ bền sunphat của bê tông có cấp độ bền B40 sử dụng xỉ hạt lò cao nghiền mịn, Chuyên san Kỹ thuật và Công nghệ, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 2 (126).

* Trường Đại học Quang Trung

** Cá Cược Esport BNBA thông Huế 

 

Tóm tắt
Xỉ lò cao là thải phẩm của quá trình luyện gang trong lò cao, hiện chưa được sử dụng hợp lý, gây ảnh hưởng đến nền kinh tế và môi trường ở nước ta. Mặt khác tấn công sunphat là một trong những nhân tố chính ảnh hưởng đến độ bền và tuổi thọ của công trình sử dụng vật liệu bê tông xi măng tồn tại trong môi trường ven biển. Tấn công sunphat dẫn đến sự biến đổi về hóa học các sản phẩm hyđrat của xi măng, hậu quả dẫn đến sự giãn nở, mất tính dính kết, giảm cường độ, tăng độ rỗng, vỡ bề mặt hay tách lớp, thậm chí phá hoại hoàn toàn kết cấu bê tông. Hai đặc điểm chính dẫn đến sự hư hỏng bê tông do tấn công sun-phát bên ngoài là: (1) Sự hình thành thạch cao và ettringite khi bê tông đã đông cứng gây ra giãn nở; (2) và/ hoặc phá hủy gel C-S-H (nhân tố chính góp phần hình thành cường độ bê tông). Bài báo tập trung nghiên cứu hiệu quả của xỉ hạt lò cao nghiền mịn đối với độ bền của bê tông tồn tại trong môi trường sunphat (dung dịch MgSO4 5% và Na2SO4 5%). Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi tiến hành thiết kế thành phần cấp phối cho bê tông có cấp độ bền B40, một lượng xỉ hạt lò cao nghiền mịn sẽ được dùng thay thế cho xi măng ở các mức 0%, 30%, 50% và 70% theo khối lượng của chất dính kết. Các mẫu bê tông hình trụ được đúc và ngâm trong các thùng dung dịch MgSO4 5% và Na2SO4 5%. Kết quả thí nghiệm đã làm rõ tính hữu ích của xỉ hạt lò cao nghiền mịn đối với sự suy giảm độ bền của bê tông ngâm trong dung dịch sunphat. Toàn bộ các thí nghiệm này được thực hiện tại Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định Xây dựng (LAS-XD 1216) của Cá Cược Esport BNBA thông Huế.


Thông tin khác