Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Đề tài khoa học cấp trường năm 2014

Mã số: KHCN-01-2014
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Hoàng Đợi
Thành viên: ThS. Nguyễn Đăng Thông
Xếp loại: B
 

 


2. Định vị thương hiệu Trường Trung học Giao thông vận tải Huế về đào tạo lái xe ô tô

Mã số: KHCN-02-2014
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thanh Khanh
Thành viên ThS. Ngô Tuấn Huy
Xếp loại: B


Thông tin khác