Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo lái xe ô tô: Vẫn còn bỏ ngỏ

4. Nguyễn Xuân Trung*, Bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo lái xe ô tô: Vẫn còn bỏ ngỏ, Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp, số 70, tr. 22-28.


* Cá Cược Esport BNBA thông Huế

 

Tóm tắt
Bài viết này phân tích chương trình đào tạo lái xe ô tô (hạng C) theo các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và thảo luận sự phù hợp của các tiêu chuẩn đó. Tổng số điểm đạt được là 40 và có 3/7 tiêu chí không đạt yêu cầu, trong đó hai tiêu chí "Chương trình và giáo trình", "Giám sát, đánh giá chất lượng" chỉ đạt 0 điểm. Mặt khác, cũng có một vài tiêu chuẩn kiểm định chưa phù hợp với thực tế đào tạo lái xe ô tô như "đào tạo liên thông" hay "trình độ chuyên môn của nhà giáo". Kết quả này cho thấy thực hiện bảo đảm chất lượng trong đào tạo lái xe ô tô là vấn đề cấp thiết và phải trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Giao thông vận tải và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Từ khóa: Bảo đảm chất lượng, chương trình đào tạo, lái xe ô tô, tiêu chuẩn, kiểm định.


Thông tin khác