Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Trung tâm dạy và học: Nhân tố mới cho bảo đảm chất lượng trường cao đẳng

6. Nguyễn Xuân Trung*,Trung tâm dạy và học: Nhân tố mới cho bảo đảm chất lượng trường cao đẳng, Kỉ yếu Hội thảo Quản lí hoạt động đảm bảo chất lượng ở các trường cao đẳng hiện nay, Đắk Nông ngày 28/12/2019, Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, tr. 102-110.


* Cá Cược Esport BNBA thông Huế

 

Tóm tắt
Đảm bảo chất lượng là vấn đề sống còn của giáo dục, đi liền với nó là chất lượng dạy và học. Với thực trạng chất lượng dạy học đáng quan ngại tại Việt Nam, có một đơn vị giúp phát triển giảng dạy là rất cần thiết. Bài viết này xem xét hoạt động của các trung tâm dạy và học (TLC) tại các trường đại học Việt Nam và đề xuất mô hình tổ chức trung tâm dạy và học cho trường cao đẳng (TLCC). TLCC sẽ được thành lập bởi một hiệp hội giáo dục, ban đầu hoạt động dựa vào sự kết nối với các chuyên gia trong và ngoài nước, về sau sẽ hình thành đội ngũ chuyên gia cơ hữu. TLCC phục vụ nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong một tỉnh hoặc vùng. Mục đích của TLCC là phát triển giảng dạy và hỗ trợ nghiên cứu khoa học cho giảng viên. Ngoài ra, nó còn hoạt động như là đơn vị nghiên cứu của hiệp hội.

Từ khóa: Dạy và học, nhân tố mới, bảo đảm chất lượng, trường cao đẳng.


Thông tin khác