Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sát hạch thực hành lái xe ô tô trong hình tại trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tỉnh Thừa Thiên Huế

5. Nguyễn Đăng Thông*, Hoàng Hùng*, Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sát hạch thực hành lái xe ô tô trong hình tại trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, ĐB 8(Tháng 8/2019), tr. 219-225.


* Cá Cược Esport BNBA thông Huế

 

Tóm tắt
Nghiên cứu đã thực hiện khảo sát 8 khóa học lái xe ô tô hạng B2 tại Thừa Thiên Huế. Nhìn chung, tỷ lệ đạt tốt nghiệp sát hạch cấp giấy phép lái xe rất cao, tuy nhiên bên cạnh đó cũng có một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sát hạch như: kỹ năng luyện tập, phương pháp truyền đạt, năng khiếu của người học, tâm lý thi cử, thời gian luyện tập, phương tiện, máy móc thiết bị sát hạch… Ngoài ra, thông qua số liệu thứ cấp, nghiên cứu đã làm sáng tỏ các yếu tố như độ tuổi, giới tính, các lỗi học viên thường hay mắc phải, các hình hay bị trừ điểm, số lượng học viên trong từng lớp học, khóa học để so sánh, đối chiếu nhằm đưa ra các giải pháp giúp học viên, giáo viên và quản lý đào tạo làm cơ sở nâng cao chất lượng đầu ra khi sát hạch thực hành cấp giấy phép lái xe ô tô hạng B2 tại Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Từ khóa: Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sát hạch thực hành lái xe ô tô, trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Thừa Thiên Huế.


Thông tin khác