Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Thiết bị sấy nông sản bằng năng lượng mặt trời tại Việt Nam

3. Nguyễn Xuân Trung*, Đinh Vương Hùng**, Thiết bị sấy nông sản bằng năng lượng mặt trời tại Việt Nam, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Trà Vinh, số 11, tháng 12/2013, trang 4-8.

* Trường Trung học Giao thông vận tải Huế
** Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế

 

Tóm tắt

Sấy nông sản bằng năng lượng mặt trời đã và đang được nghiên cứu phát triển nhiều nơi trên thế giới. Thiết bị sấy hoạt động đối lưu tự nhiên hoặc đối lưu cưỡng bức và cơ bản được phân loại gồm: (1) sấy trực tiếp, (2) sấy gián tiếp, (3) sấy hỗn hợp. Nếu có lắp đặt thêm lò đốt bằng sinh khối hoặc các nguồn nhiệt khác được gọi là thiết bị sấy lai. Bài báo nhằm khuyến khích mở rộng phạm vi ứng dụng một số thiết bị sấy nông sản bằng năng lượng mặt trời tại Việt Nam với các sản phẩm cụ thể là hạt ca cao, lúa, củ tỏi và măng tre.

Từ khóa: sấy năng lượng mặt trời, nông sản, thiết bị sấy nông sản, thiết bị sấy lai.


Thông tin khác