Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Dạy học tích cực trong thực hành lái xe ô tô

5. Nguyễn Xuân Trung*, Dạy học tích cực trong thực hành lái xe ô tô, Tạp chí Giao thông vận tải, số 7/2013, trang 44-46.

* Trường Trung học Giao thông vận tải Huế

 

 

 

Tóm tắt

Dạy học tích cực có mục đích là phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học trong học tập, từ đó đem lại hứng thú và hiệu quả học tập cao. Đồng thời, dạy học tích cực còn góp phần phát triển năng lực của người học trong nghề nghiệp sau này. Bài báo này trình bày một số phương pháp dạy học tích cực sử dụng trong dạy học thực hành lái xe ô tô, trên cơ sở đánh giá thực trạng dạy học thực hành lái xe ô tô hiện nay.

Từ khóa: dạy học tích cực, phương pháp, thực hành lái xe ô tô.


Thông tin khác