Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Các dạng tình huống trong truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Huệ. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Trẻ lần thứ VIII, Trường Đại học Khoa học

6. Nguyễn Ánh Vân*. Các dạng tình huống trong truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Huệ. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Trẻ lần thứ VIII, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, tập 2, số 11/2013, trang 140-145.

* Trường Trung học Giao thông vận tải Huế

 

 

Tóm tắt
Tình huống được coi là một trong những đặc điểm đặc trưng của thể loại truyện ngắn. Khảo sát truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Huệ, chúng tôi nhận thấy có ba loại tình huống thường gặp là: tình huống bi kịch, tình huống nhận thức và tình huống tâm trạng.
Tình huống trong truyện ngắn của nhà văn thường gắn liền sự vỡ mộng trên con đường đi tìm hạnh phúc, tình yêu hoặc gắn với những vấn đề suy thoái, băng hoại đạo đức, nhân cách con người, những mối quan hệ thiếu tình thương giữa người với người trong gia đình và trong xã hội hiện nay. Nhiều biến cố xảy ra khiến cho nhiều nhân vật phải đổi thay tâm trạng, đó có thể là nỗi buồn, lòng xót xa, ân hận hay băn khoăn, hoài nghi, lo lắng,... Và sau những đổ vỡ, mất mát, ly tán,... họ chiêm nghiệm và nhận ra được điều gì là cần thiết, là đúng đắn, là nên làm nên nghĩ cho cuộc sống, cho tình yêu và cho hạnh phúc mỗi người.
Qua các tình huống ấy, nhà văn thể hiện sâu sắc những vấn đề thế sự, nhân sinh của con người trong xã hội hiện đại. Đồng thời, nó góp phần tạo nên phong cách truyện ngắn Nguyễn Thị Thu Huệ.


Thông tin khác