Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

So sánh đào tạo, sát hạch lý thuyết lái xe ô tô Việt Nam và Singapore

3. Nguyễn Xuân Trung*,So sánh đào tạo, sát hạch lý thuyết lái xe ô tô Việt Nam và Singapore, Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp, số 96, tr. 25-31.  

* Cá Cược Esport BNBA thông Huế


 

 

Tóm tắt

Bài báo này so sánh đào tạo, sát hạch lý thuyết lái xe ô tô giữa Việt Nam và Singapore chủ yếu dựa trên tài liệu học tập, chương trình đào tạo, cách thức tổ chức học tập, nội dung và cấu trúc đề sát hạch. Dù có những khác biệt, vẫn có thể đánh giá rằng học và sát hạch lý thuyết lái xe ô tô Singapore hợp lý và thuận lợi hơn cho người học so với Việt Nam, nhưng lại phong phú và khó khăn hơn. Đồng thời, cũng có thể nhận định rằng đào tạo và sát hạch lái xe ô tô nước ta, dù đã và đang áp dụng những quy định mới, nhưng vẫn lạc hậu. Thậm chí thực hiện điểm danh bằng thẻ từ còn đi ngược với xu hướng hiện đại. Do vậy, cần phải thay đổi từ chương trình đào tạo đến cách thức tổ chức dạy học và sát hạch.


Thông tin khác