Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Đánh giá chất lượng bộ câu hỏi sát hạch lái xe mô tô hạng A1 mới

1. Nguyễn Xuân Trung*, Dương Văn Lập Đánh giá chất lượng bộ câu hỏi sát hạch lái xe mô tô hạng A1 mới, Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh - Khoa học xã hội, số 16, tr. 113-122.  

* Cá Cược Esport BNBA thông Huế


 

 

Tóm tắt

Có thể khẳng định chất lượng đào tạo và sát hạch lý thuyết lái xe phụ thuộc vào chất lượng bộ đề. Dù có một số thay đổi so với bộ đề sát hạch cũ, nhưng qua phân tích độ khó và cách thức biên soạn, có thể nhận định rằng bộ 200 câu hỏi sát hạch lý thuyết lái xe hạng A1 vẫn chưa có chất lượng hơn bộ cũ và khó có thể đánh giá việc học tập lý thuyết lái xe một cách hiệu quả. Cụ thể là chỉ có 0.5% câu hỏi khó, 3.5% trung bình và 96% dễ, trong đó, có đến 43.5% số câu hỏi là hoàn toàn dễ dàng, ai dự sát hạch cũng trả lời đúng. Có 74.5% vi phạm nguyên tắc viết câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, từ thể thức đến nội dung. Ngoài ra, có thể khẳng định rằng câu hỏi “điểm liệt” chỉ là một cách thức gây khó, chứ không giúp nâng cao hiệu quả. Để cải thiện chất lượng đào tạo và sát hạch lái xe, sửa đổi và hoàn thiện các bộ câu hỏi sát hạch lái xe của tất cả các hạng là một việc làm cấp thiết.


Thông tin khác