Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Phát triển đội ngũ giáo viên dạy lái xe tại Trường cao đẳng Giao thông Huế theo định hướng chuẩn hóa

3. Nguyễn Đăng Hoàng Tú*, Hoàng Hùng*, Phát triển đội ngũ giáo viên dạy lái xe tại Trường cao đẳng Giao thông Huế theo định hướng chuẩn hóa. Tạp chí Thiết bị giáo dục,  229(2020); tr, 73-75.


* Cá Cược Esport BNBA thông Huế

 

Tóm tắt

Nghiên cứu đã thực hiện khảo sát 150 cán bộ giáo viên tại trường Cao đẳng Giao thông Huế. Kết quả khảo sát cho thấy, nhìn chung công tác phát triển đội ngũ giáo viên dạy lái xe được Nhà trường đặc biệt quan tâm vàcó nhiều chuyển biến tích cực cả về số lượng lẫn chất lượng (xét theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp). Tuy nhiên,xét theo yêu cầu ngày càng cao về chất lượng ĐNGV theo định hướng chuẩn hóa đảm bảo ngang tầm của một trường cao đẳng thì ĐNGV vẫn chưa tương xứng, còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng đào tạo chung của Nhà trường. Một trong những yếu tố cơ bản nhằm giúp Nhà trường phát triển ĐNGV theo định hướng chuẩn hóa thành công đó là cần quan tâm và làm tốt hơn công tác tuyển chọn ĐNGV; sử dụng ĐNGV; đào tạo, bồi dưỡng ĐNGV; chế độ chính sách, môi trường làm việc của ĐNGV; Kiểm tra, đánh giá ĐNGV… Bên cạnh đó, thông qua số liệu sơ cấp, nghiên cứu đã làm sáng tỏ yếu tố Quy hoạch ĐNGV tác động mạnh nhất và yếu tố Kiểm tra, đánh giá ĐNGV tác động yếu nhất đến công tác phát triển ĐNGV tại Nhà trường. Qua đó, nghiên cứu đã đưa ra một số khuyến nghị nhằm giúp Nhà trường phát triển ĐNGV dạy lái xe theo định hướng chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu đào tạo trong giai đoạn hiện nay.


Thông tin khác