Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Câu hỏi sát hạch đạo đức người lái xe và văn hóa giao thông: khảo sát với học sinh lớp 11

2.  Nguyễn Xuân Trung*, Đàm Thị Hoa**, Câu hỏi sát hạch đạo đức người lái xe và văn hóa giao thông: khảo sát với học sinh lớp 11. Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng, 10(2020), tr, 14-17.  

* Cá Cược Esport BNBA thông Huế

** Trường THPT A Lưới, Thừa Thiên Huế

 

Tóm tắt

Để đánh giá chất lượng, 21 câu trắc nghiệm về đạo đức và văn hóa giao thông trong bộ 600 câu hỏi sát hạch lý thuyết lái xe ô tô được khảo sát với học sinh lớp 11, đối tượng chưa đủ tuổi học lái xe. Kết quả là có 8 câu rất khó và 13 câu có độ khó phù hợp, 10 câu có vấn đề về phương án nhiễu và 3 câu có khả năng nhầm đáp án. Từ đó, có thể nhận định rằng những câu hỏi trắc nghiệm này sẽ rất dễ dàng với người học lái xe ô tô, nghĩa là không đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, sự chênh lệch độ khó sẽ dẫn đến mất công bằng cho học viên lái xe, gặp câu hỏi dễ hơn thì may mắn hơn, đặc biệt là với 4 câu điểm liệt. Với chỉ một thời lượng tương đối ngắn ngủi, khối lượng kiến thức và số câu hỏi sát hạch ít ỏi, môn học Đạo đức, văn hóa giao thông và phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông khó có thể mang lại hiệu quả đào tạo thiết thực nào.


Thông tin khác