Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn nghề của học sinh lớp 12 và những khác biệt theo hướng lựa chọn

6. Nguyễn Xuân Trung*, Các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn nghề của học sinh lớp 12 và những khác biệt theo hướng lựa chọn, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, ĐB 1, tr. 191-196.

* Cá Cược Esport BNBA thông Huế

 

 

Tóm tắt
Từ các nghiên cứu trước đây, 9 yếu tố được chọn để phân tích sự lựa chọn nghề nghiệp của học sinh lớp 12. Có 1.024 học sinh của 9 trường ở tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia khảo sát với 92,6 % phiếu hợp lệ. Kết quả là 3 yếu tố cơ hội phát triển nghề nghiệp, phù hợp với năng lực và phù hợp với sở thích có ảnh hưởng hàng đầu. Ý kiến của gia đình, thầy cô, bạn bè xếp hạng cuối. Như vậy, học sinh lớp 12 lựa chọn nghề nghiệp theo hướng lâu dài, có tính độc lập, hợp lý và thực tế. Theo hướng lựa chọn thì người định học tiếp coi trọng cơ hội phát triển hơn, người định đi làm ngay coi trọng ý kiến của gia đình, bạn bè hơn. Người muốn học đại học đánh giá về cơ hội, thu nhập và địa vị của nghề cao hơn so với cao đẳng. Không có khác biệt khi xét theo giới tính và ngành học. Vấn đề đặt ra là cần giúp học sinh xác định đúng năng lực, sở thích và có thông tin đầy đủ về ngành, nghề.

Từ khóa: Chọn nghề, yếu tố ảnh hưởng, lớp 12, hướng lựa chọn, khác biệt.


Thông tin khác