Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022 - 2027

Bí thư:                                              Đ/c Ngô Quý Hưng

Phó Bí thư:                                      Đ/c Phan Tại Khương Hoàng

Ủy viên thường vụ:                         Đ/c

Ủy viên BCH:    

      • Đ/c Ngô Quý Hưng - Chi đoàn CBGV
      • Đ/c Phan Tại Khương Hoàng - Chi đoàn CBGV
      • Đ/c Đặng Thị Hoài Phương - Chi đoàn CBGV
      • Đ/c Nguyễn Xuân Quang - Chi đoàn CBGV
      • Đ/c Lê Vũ Quỳnh Viên - Chi đoàn CBGV
      • Đ/c Tôn Nữ Xuân Thi - Chi đoàn CBGV
      • Đ/c Nguyễn Lê Đức - Chi đoàn CBGV
      • Nguyễn Thị Khánh Hòa - Chi đoàn CBGV
      • Trần Thị Anh Thi - Chi đoàn CBGV


Thông tin khác