Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Giáo trình Công nghệ ô tô

STT Tên tài liệu Tải về
1 Giáo trình Công nghệ ô tô - Phần Truyền lực Tải về
2 Giáo trình Công nghệ ô tô - Phần Truyền Điện Tải về
3 Các tài liệu tham khảo khác (Ví dụ nhập liệu)
- Tài liệu lý thuyết
- Tài liệu thực hành
- Bài viết nghiên cứu
Tải về ZIP

Các tài liệu tham khảo khác:

  1. Liên kết 
  2. Liên kết 

Video tham khảo: