Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!


Đội ngũ giáo viên

Phan Tấn Đàn

Phan Tấn Đàn

Chức vụ: Giảng viên bộ môn Cơ khí

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí động lực

[email protected]

Lê Trọng Dũng

Lê Trọng Dũng

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm bảo trì và sửa chữa ôtô

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Sư phạm kỹ thuật ôtô

[email protected]

Lê Quang Kính

Lê Quang Kính

Chức vụ: Trưởng phòng Đào tạo

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kỹ thuật Cơ khí động lực

[email protected]

Ngô Sĩ Các

Ngô Sĩ Các

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật ôtô máy kéo

[email protected]

Nguyễn Tất Thành

Nguyễn Tất Thành

Nguyễn Tất Thành
Chức vụ: Phó trưởng khoa
Trình độ chuyên môn: 
- Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô máy kéo
- Cử nhân Tin học
[email protected]

Võ Toàn Thắng

Võ Toàn Thắng

Chức vụ: Giảng viên bộ môn Cơ khí
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy
[email protected]

Nguyễn Xuân Tính

Nguyễn Xuân Tính

Chức vụ: Giảng viên bộ môn Điện
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tự động hóa
[email protected]

Nguyễn Đặng Phước Lâm

Nguyễn Đặng Phước Lâm

Chức vụ: Trưởng Khoa
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Điện tử viễn thông
[email protected]