Cá cược thể thao điện tử BNBA

Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Chương trình đào tạo TC Cơ điện tử


Thời gian đào tạo: 1,5 năm.
Hình thức tuyển sinh là xét tuyển theo điểm tổng kết của 02 môn Toán, Lý ở lớp học cuối cấp tùy theo hệ tuyển, lớp 9 với hệ trung học cơ sở và lớp 12 với hệ trung học phổ thông.Thời gian đào tạo: 1,5 năm.
Hình thức tuyển sinh là xét tuyển theo điểm tổng kết của 02 môn Toán, Lý ở lớp học cuối cấp tùy theo hệ tuyển, lớp 9 với hệ trung học cơ sở và lớp 12 với hệ trung học phổ thông.Thời gian đào tạo: 1,5 năm.
Hình thức tuyển sinh là xét tuyển theo điểm tổng kết của 02 môn Toán, Lý ở lớp học cuối cấp tùy theo hệ tuyển, lớp 9 với hệ trung học cơ sở và lớp 12 với hệ trung học phổ thông.